Servrar
Playnet.nu #1 Jailbreak (0/32)
Playnet.nu #2 Minigames (0/24)
Playnet.nu #3 Retake (0/10)
Playnet.nu #4 Hide'n'Seek (0/20)
Statistik
Senaste medlemmen
Registrerade medlemmar
198
Mest karma
Viktor ( 9)
Unika spelare
13078
Regler - Playnet.nu
Regler

ALLMÄNNA REGLER

 

§1.1 Diskriminering, att förtrycka eller kränka någon på grund av deras kön, hudfärg, religon, etnisk tillhörlighet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är helt förbjudet hos oss. Detta ses som allvarligt och kan resulterars i att du blir avstängd under en längre period.

§1.2 Fusk, med fusk menas all mjukvara som ger dig ett övertag över dina motspelare. Aimbot, wallhack, script, macros och ect är totalt förbjudet och kommer ge dig permanent ban.

§1.3 Delning av skadlig programvara/pirat kopior, att sprida skadlig programvara eller länka piratkopior av spel/filmer/program är förbjudet på både forum och spel servrar. Här ingår även fusk till spel, även spel som vi inte har servrar på. Bryts detta resulterar det i ban från servrar/forum.

§1.4 Personuppgifter, att sprida personuppgifter om någon annan individ är förbjudet både på och utanför våra servrar/forum. Bryts detta resulterar det i permanent ip ban från servrar och forum.

§1.5 Admins bestämmer, det admins och moderatorer säger på våra servrar och forum är det som gäller och ska följas.

§1.6 Mikrofon och chat spam är inte tillåtet. Spela musik, skrika, prata över folk eller göra jobbiga ljud klassas som mik spam. Skriva i CAPS konstant, skriva samma sak om och om igen eller fylla chatten med onödig information klassas som chat spam. Bryts detta kommer du få varning och sen straff.

§1.7 Vårdat språk är svårt. Vissa tar åt sig på olika nivåer. Vi tillåter svordommar men skulle en admin säga till så är det, det som gäller. Köns ord och påhopp ska hållas borta från våra servrar och forum. Bryts detta så får du varning och sen mute/gag. 

§1.8 Impersonation, att utge dig som någon du inte är, är inte tillåtet. Detta menas som en annan spelare eller admin. Bryts detta får du varning och sedan ban.

§1.9 Trading och betting, skins är roliga men håll det utanför våra servrar och forum. Vi tar inte ansvar för förlorade items. Detta gäller inte våra eget skin system på servrarna. Bryts detta så får du varning och sedan ban.

§1.10 Politik, håll politik utanför våra servrar och forum. Skicka in det till en nyhets sida istället för här. Bryts detta så ges en ban ut.

§1.11 Religon, håll religon utanför våra servrar och forum. Bryts detta så ges en ban ut.

§1.12 Credit farming, att afk'a för att få massa crediter är inte tillåtet. Bryts detta så riskerar du att dina crediter bli återställda. Upprepas detta kan en ban tilldelas.

§1.13 Namn, du ska ha ett namn som admins kan skriva. Bryts detta får du varning och sedan ban.

§1.14 Reklam, du får inte ge ut reklam för andra servrar och föreningar. Bryts detta får du varning och sedan ban.

§1.15 NSFW, är inte tillåtet på våra servrar och forum. Med NSFW menas pornografi, gore, brutala videos/bilder som inte anses vara lämpligt för barn under 18 år. Detta ger ban. Pornografi som har med barn, djur, ect polisanmäls och du blir ip-bannad från våra spelservrar och forum.

§1.16 Dubbla konton, får inte användas för att komma runt en bestraffning. Skulle detta hända så kommer en ip-ban tilldelas.

 

INFORMATION

 

§2.1 Svensk lag, vi är en svensk spelförening och svensk lag gäller även på nätet. Läs mer här: https://lagen.nu/

§2.2 Klagomål, klagomål tas inte med admin, detta tas med högre sittande. Klagomål mot admins ska tas med huvudadmin och klagomål mot huvudadmin tas med styrelsen, ta inte detta på forumet. Om du har brutit mot reglerna men tycker straffet är för hårt så kan du ta upp detta på forumet.

§2.3 Ändring i regler, vi har rätten att ändra reglerna när som helst och alla regler som ändras börjar gälla 2 timmar efter ändringen. Uppdateras reglerna så kommer en notifikation finnas på första sidan av hemsidan.

§2.4 VIP, alla betalningar till oss är slutgiltiga och kommer inte återbetalas. Som VIP ger du oss stöd att kunna fortsätta hålla våra servrar uppe och göra häftiga giveaways. Inga pengar går till styrelsen utan går till föreningen. Som VIP har du ett ansvar, du får tillgång till VIP meny med vote-kick/ban. Detta får inte användas om admin är inne och du får inte kicka/banna utan anledning. Missbrukas VIP har vi rätten att ta bort VIP från personen som missbrukar.

§2.5 Straff, alla straff är slutgiltiga och ingen särbehandling kommer ges ut såvidar inte straffet är tecken på missbruk eller om huvudadmin anser det som för hårt straff för regeln bruten. Admins har rätten att ge ut bestraffning utan förvarning. Bestraffning varierar mellan admins och individen som blir bestraffad. Har du brutit mot reglerna upprepade gånger så blir det tillslut en permanet avstängning från våra servrar. 

§2.6 Krediter, krediterna du tjänar på våra servrar är ditt egna ansvar. Går man in i en raffle eller CF (coinflip) så har man accepterat att man kan förlora. Krediter betalas inte tillbaka om man har gått in i raffle eller CF av misstag eller om du förlorar. Blir du lurad att gå in i en coin flip står inte styrelsen för din förlust. Dina krediter, ditt ansvar.

 

Senaste ändringen: 09-Apr-2020 kl: 06:12

 

 

 

MINIGAMES REGLER

 

§1.1 Dryga eller dra ut på rundan medvetet är inte tillåtet. Bryts detta varnars du med slay och sedan ban vid upprepande tillfällen.

§1.2 Exploits, buggar, glitchar får inte användas. Bryts detta varnars du med slay och sedan ban vid upprepade tillfällen.

§1.3 Förstöra för andra spelare är ej tillåtet. Det kan vara allt från att ljuga så en spelare dör eller aktivera en fälla som dödar andra spelare. Detta varnars med slay och sedan ban vid upprepade tillfällen.

Allmänna regler ska följas på alla servrar och forum!

 

Senaste ändringen: 25/02-20 04:51

Jailbreak regler

§1.1 Första rundan är alltid en vanlig freeday, vid 11:00 räknas T som rebeller för att hindra utdragning av rundan.

§1.2 Luras, man får inte lura en CT/T. Detta kan vara till exempel under Simon says att man säger ett ord som "låter" som Simon eller om en T säger åt en CT att stå på ett ställe som kan döda/skada under LR. Här ingår också att man får inte lura en annan spelare att gå in i en fälla eller något som får personen dödad/skadad.

§1.3 Portaler, man får inte campa portaler.

§1.4 Förstörelse, är inte tillåtet. Här ingår ghosting, mic spam etc. Vi anser att du beter dig på ett trevligt sätt mot andra spelare.

§1.5 Admin, om admin har något adminrelaterat att säga får adminen prata utan att dö. Tex: Om en admin behöver säga till Warden/CT:s om commands etc.

§1.6 Zeus och granater. Zeus och granater räknas som en kniv vid varje tillfälle, alltså om en T har en zues eller granater så skall CTs inte döda Tn. Detta gäller tills Tn gjort skada med något av zuesen eller granterna.

§1.7 Rebell under lek. Om en lek har startas får inga rebeler komma tillbaka levande. Det gäller samma med Ts som förlorat en lek. Tex: Climb, race.

 

CT regler

§2.1 Vara CT, om man ska vara med i CT laget så ska man ha läst igenom alla allmäna och jailbreak regler! Som CT måste man ha en fungerande mic, veta sina uppgifter som CT och vara beredd på att ta commands. Om du inte instämmer dig på dessa regler så kan man förvänta sig att man blir switchad till T laget.

§2.2 Wardens kommandon slutar gälla 10 sekunder efter wardens död/lämnande. Skulle 10 sekunder gå och ingen CT har tagit över warden så har resterande Ts en vanlig freeday. (det står i chatten när kommandsen slutar gälla)

§2.3 Kommandon, tar inte CT commands 30 sekunder efter rundan har börjat så har T en vanlig freeday.

§2.4 Freekill, som CT får du inte döda en T utan anledning.

§2.5 Varningsskott, gäller alltid. Varningsskott gäller inte under lekar där Ts ska dö eller när Ts är rebeller. Varningsskott får inte ta mer än 50hp från T. Varje varningskott måste ha minst 4 sekunders skillnad mellan dem. Gör Ts 2 fel under samma kommand får CT döda. CT måste låta T ha en chans att göra rätt, detta kan göras med 3 sekunders regeln när man räknar ner från 3.

§2.6 Gun drop, CT får inte släppa vapen till T. Detta gäller även tomma vapen.

§2.7 Särbehandling, man får inte som CT hjälpa en T på en lek för att få denne att vinna leken. Det ska va lika stor chans för alla.

§2.8 T mikrofon, warden får hindra Ts att snacka genom sin mic, inte chatt. Om T pratar efter warden sagt att man inte får så ska T få varningskott.

§2.9 Cellarna. Om inte CT öppnat cellarna med commands innan 14:00 så blir det automatiskt freeday. En CT skall aldrig öppna cellarna om inte Warden gett tillstånd. När cellar har öppnats så ska dem alltid vara öppna.

§2.10 Förseningar och genvägar. Warden behöver inte säga någoting om förseningar och omvägar. Det ska alltid gällas om inget annat sägs.

§2.11 Lekar. Warden skall alltid förklara en lek som Ts ska köra innan leken börjar.

§2.12 5050/Idol/Matleken etc, får endast köras om 10 eller mindre Ts är vid liv.

§2.13 Vents/Secret/Cell, CT får inte vistas i dessa innan 14:15. Undantag för lekar som t.ex HnS.

§2.14 T-area, Ts får attackera CT i T-area utan att räknas som rebell. (Detta gäller inte under frys kommand, då blir Ts kniv radie räknat som T-area)

 

 

T regler

§3.1 Rebell, T räknas som rebel genom att vistas i armory, vara i secret/vent, bära på vapen, springa bort från kommands, skada CT eller rusha CT. Om man är rebell ska man aktivt leta efter CTs. CTs behöver inte ge varningsskott mot rebeller.

§3.2 Bait, Ts får kniva en CT som står inom kniv radie av Ts utan att bli rebell.

§3.3 LR, T får inte köra LR om warden inte har sagt det. När man tar LR ska man alltid berätta reglerna innan man skjuter eller påbörjar LRn. Om CT ber dig ta om reglerna så ska man göra det. Reglerna för en LR ska alltid vara rättvisa och inte ha en fördel för en av dom två spelare. Om man är rebel får man endast ta LRn "Rebel", inget annat. Om man aktiverar LRn "Race" så ska man köra klart race och inte byta till någon annan LR.

§3.4 Secrets/vents, när du öppnar secrets eller öppnar en vent för att fly från kommandon så räknas du som rebell. Warden får bestämma om du får komma tillbaka oskadd eller inte.

§3.5 Öppnas Cellarna så blir det automatiskt cellday. Detta gäller även när Ts kastar molotovs/granater så att cellarna öppnas.

 

Regler för lekar

§4.1 Hide n Seek, T får inte avslöja var andra Ts gömmer sig, samma gäller om 2 eller fler Ts gömmer sig på samma ställe så får inte T säga något som kan få sina team-mates att dö. Under HnS får man inte använda sig av WH-granater.

§4.2 Lekar ska inte köras hela tiden. Man får inte köra till exempel war och nästa runda hide n seek. Du måste minst ha 2 riktiga rundor mellan varje lek (freedays räknas som lek). Man får inte köra 5050/idol/frågesport/matleken varje runda, använd lekar som finns på mappen också.

§4.3 War, under war får inte CTs gömma sig på ställen som har en teleport för att nå eller en vent. T får inte gömma sig för att dra ut på tiden utan ska leta efter CT. Kan inte T hitta var CTs är så måste CTs berätta. T ska aktivt leta efter CTs.

§4.4 50/50, CT måste alltid skriva antingen i sitt lags chatt, alternativt i adminchatt med det rätta svaret. Får endast köras om 10 eller mindre Ts är vid liv.

§4.5 Matleken, warden tar ut en T som ska berätta om en maträtt. Sedan skall ENDAST levande CTs utifrån maträtten rösta i sin ct-chatt "ja/nej". Majoriteten av rösterna vinner och bestämmer om Tn ska överleva eller inte. Om det inte finns en majoritet så bestämmer Warden. Får endast köras om 10 eller mindre Ts är vid liv.

§4.6 Idol, idol lyder samma regler som matleken, dock ska T ersätta att nämna en maträtt till att sjunga.Får endast köras om 10 eller mindre Ts är vid liv.

§4.7 Freeday, du räknas som rebell om du har vapen, är i armory eller knivar en CT.

§4.8 Cell day, T måste stanna kvar i någon utav cellarna, befinner man sig mer än 50% utanför en cell så har CTs rätten till att döda T. Under cell day får man lov att byta cell utan att dö. Cell day får endast äga rum innan Ts fått commands att gå utanför sina cellar. Cell day måste upphöras med nya commands innan 13:30 annars blir det freeday.

§4.9 Odd one, Leken äger rum när det är 3 Ts kvar vid liv. Ts ska ställa sig i en triangel, sedan skall Ts kolla bort från varandra för att sedan höra warden säga "the odd one". När man hört "the odd one" ska man kolla på en valfri T. Tn som får mest blickar på sig kommer att dö eller få en "gift" baserat på vad warden väljer. Gåvan kan man acceptera eller ge bort till någon annan T. Man får endast ge bort gåvan två gånger. Gåvan kan vara både dålig och bra. Tex: "Välj en T som du vill ska dö". Gåvan skrivs skall alltid skrivas innan leken startat.

§4.10 Simon säger, Commander är alltid Simon säger. Alla commands som T ska följa skall startas med "Simon säger ..." och sluta med en nedräkning av minst 3 sekunder så att T har tid att agera. Att göra andra commands under dessa 3 sekunder kommer att leda till döden för en T. Tex, om warden bad Ts att krypa och någon springer under dessa 3 sekunder. Ett exempel på Simon säger commands är "Simon säger kryp endast kryp efter mig inom 3-2-1. Ifall warden säger ett command utan att säga "Simon säger" innan det och en T följer det commandet så blir den Tn rebel. Warden måste alltid vara tydlig med sina Simon commands. Man får inte som warden lura genom att säga något liknande till Simon säger som tex "Simone säger". Simon säger äger rum under hela rundan tills när Simon säger att en T ska ta LR.

§4.11 Evil Simon säger, denna lek lyder samma regler som Simon säger, men man ska byta ut "Simon säger" till "Evil Simon säger". Man dör endast när man gör Evil Simon säger commands fel, om ingen gjorde commandet fel så kommer personen som gjorde commandet sist att dö. Man får inte transportera Ts på Evil Simon. Man får inte luras under Evil Simon. Man får endast köra evil simon tills det är två Ts kvar.

§4.12 Drunken Simon säger, lik Evil Simon följder denna lek samma regler som Simon säger, men man ska byta ut "Simon säger" till "Drunken Simon säger". Man räknas inte som rebell om man gör commandet fel. Under denna lek ska Tn som gjorde drunken simon säger commandet först få välja mellan 1-3 Ts som ska dö (warden väljer hur många). Man får inte luras under Drunken Simon. Man får inte transportera Ts. Man får endast köra Drunken Simon tills det är två Ts kvar.

§4.13 One In The Chamber, under denna dag så är det Free For All mellan alla Ts. Ts spawnar med en kniv och ett skott i magget och dödar man någon får man ett nytt skott. Commander bestämmer HP och Vapen som Ts använder för att döda varandra. Commander bestämmer även vart man får vara och inte vara. Man får inte använda sig utav medic, secrets och vents. Man får även inte teama.

Allmänna regler ska följas på alla servrar och forum!

 

Forumaktivitet
Bannad från dc
Fler skins
Jalla kom vi kör en lek
Change mi name pls
Hej
Aktivitet
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
Den här sidan använder kakor (cookies), godkänn dessa för att uppleva hemsidan på bästa sätt.