Servrar
Playnet.nu #1 Jailbreak (0/32)
Playnet.nu #2 Minigames (0/24)
Playnet.nu #3 Retake (0/10)
Playnet.nu #4 Hide'n'Seek (0/20)
Statistik
Senaste medlemmen
Registrerade medlemmar
198
Mest karma
Viktor ( 9)
Unika spelare
13078
Andra uppdateringen! - Playnet.nu
Andra uppdateringen!

Här kommer våran andra nyhet för diverse saker kring våra hemsida och servrar!

Hemsidan:
- Förhandstitten på nyheter är nu mindre och har en bestämd höjd.
- Förhandstittens text har blivit nedkortad.
- Man kan nu klicka på titel samt bild på bilden på förhandstitten på nyheter.
- Existerande adminansökningar sorteras nu efter datum dem blivit skapade.
- Två frågor varav en dublett har blivit borttagna och en ny har tillkommit när man ansöker till admin.
- Privata meddelanden visar nu vem som skickat meddelandet, och inte sitt egna namn.
- Forumet har nu samma storlek som resterande av hemsidans "huvudinnehåll".
- Speladmins kan nu se adminansökningar men ej svara på dem.
- Meddelanden på hemsidan blir nu markerade som lästa korrekt.
- Bans visas nu på samma sätt som topplistorna.
- CT-bans finns nu på samma sida som vanliga bans.
- Färgerna på längden för bans har blivit ändrad för att synas bättre.
- CT-bans spelas av även om man är död som T. Man behöver inte längre vara vid liv för att den ska ticka ner.

Alla servrar:
- Förberett för nytt store plugin.
- Gjort om raffle/coinflip för att passa våran nya store.
- Ny store på ingång! Den har blivit omgjord redan nu då vi saknade lite funktioner. Med den nya storen så kommer vi att kunna fortsätta våra planer på roliga funktioner till vårat credits/store system.
- Våran nya store har nu ett nytt plugin som ger ut credits. Man får nu +3 för att spela, +3 för att ha Playnet.nu i sitt namn och +3 för att vara medlem. (alltså totalt 9 per gång man får credits)
- Tagit bort animationen när man dör.

Jailbreak:
- Admins har nu en ADMIN |-tagg. (ska ännu finjusteras lite)
- Deadmute har nu ändrats om lite så det ska fungera bättre.
- Man ska inte längre kunna skada spelare i LR/skada spelare som inte är i LR när man själv är det.
- Man kan nu använda noblock i !cmenu/!wmenu.
- Man kan nu använda !block/!noblock för att toggla block mellan lagkamrater.
- Man får nu en fråga i början av rundan om man vill vara warden.
- Endast warden och admins kan använda !cells igen.
- Man får nu "Misc"-menyn igen när man använder "Pick a random T" samt öppnar celler genom menyn.
- !pick & "Pick a random T" genom menyn tar nu bara levande spelare.
- Fixade ett problem med en översättning för gangs som stoppade !rep(utation) från att funka ibland.
- Man bör nu hamna i spec som vanligt när man dör, som det var tidigare.
- Vi har nu så att skada visas som i Fortnite.
- Man kan inte längre ta kill/killvector i LR.
- Man ser nu hur länge man har kvar på sin CT ban när man försöker spela som CT.
- Jailbreak har fått lite nya kartor:
jb_waterside_v5_1
jb_august_2k17_v1c
jb_chicken_island
jb_spy_vs_spy_beta7
jb_jail_minecraftparty_v6
ba_jail_electric_revamp_f2
jb_prison_architect_v1
jb_lost_planet_fix
jb_kwejsi_v5_fix
- Jailbreak har även blivit av med några kartor:
jb_warehouse
jb_arizona
jb_arctis

Minigames:
- Prespeed limit har blivit borttaget.
- !rank har blivit tillagt för att se sin placering.
- Några nya kartor har blivit inlagda:
mg_course_clear_v2_1
mg_gruber_course_v2_1
mg_skygrass_balkanstar
mg_devil_course_csgo3
mg_basement_course_final
mg_mars_course_fix
mg_azure
mg_damons_course_beta
mg_last_light_v4
mg_Stephen_TOP_v4_fix
mg_ruinztrap_course_csgo
mg_colors_cube_v2
mg_leo_course_fix
mg_adev
mg_jj_course_fix
mg_ecliptic_v4
mg_escape_from_the_office_rework
mg_zadrot_course_rework_fix
mg_alley_course_reskin
mg_atomic_lab_final_v1
mg_escape_castle_v2
mg_circle_course
mg_lego_course_2_v3
mg_frosty_course_fixed

Forumaktivitet
Bannad från dc
Fler skins
Jalla kom vi kör en lek
Change mi name pls
Hej
Aktivitet
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
ajax loggade in.
Den här sidan använder kakor (cookies), godkänn dessa för att uppleva hemsidan på bästa sätt.